LABORATUVAR

LABORATUVAR MEMURU

Görev ve Yetkileri:

 

 • Hububat, bakliyat vb. numunelerin fiziki ve kimyasal analizlerini yaparak, analiz sonuçları ile birlikte salon satışına sunulmasını sağlamak.
 • Borsa üyeleri veya müstahsillerin getirmiş oldukları hububat, bakliyat vb. Numunelerin analiz sonuçlarına ait raporları tanzim etmek.
 • Tanzim ettiği analiz raporlarının dosyalama ve muhafaza işlerini yapmak.
 • Tahsil ettiği analiz ücretlerini her gün Tahsildar memuruna tahsildar bordrosu ile teslim etmek.
 • Laboratuarda bulunan cihazların bakım ve temizliğini yapmak.
 • Laboratuar da bulunan cihazlardan sorumlu olmak.
 • Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 • Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek
 • Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
 • Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.
 • Kuruluş tarafından belirlenen şikayetleri ele alma raporlama şartlarına uymak.
 • Müşterilere nazik bir tarzda davranmak ve şikayetlerini hızlı şekilde cevaplamak veya bunları uygun kişilere yönlendirmek.
 • İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak.
 • Şikayetlerle alakalı görevlerinden, sorumluluklarından ve yetkilerinden haberdar olmak.
 • Takip edilecek prosedürlerden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak.
 • Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor etmek.
 • Akreditasyon ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.
 • Tüm analizlerin kayıtlarını bulundurmak ve muhafaza etmek
 • Üyelerin başvuruları sırasında yapılaması gereken analizleri yapmak ve ilgili forma kayıt etmek
 • Laboratuardaki kimyasal stokları takip etmek
 • Amirinin verdiği görevleri yerine getirmek
 • Üyelerden gelen ürünlerin ret, kabul veya kesintili kabul olanları takip etmek ve genel sekretere haber vermek
 • Analiz planlarında belirtilen analizlerin yapılmasını sağlamak
 • Tespit ettiği uygunsuzlukları genel sekretere bildirmek
 • Kalibrasyonsuz cihazların zamanı geldiğinde kalibre edilmesini sağlamak ve kullanılmasını önlemek
 • Hazırlanan ürünleri kontrol etmek uygun olmayanları tekrar hazırlatmak
 
1 81 299982 44.222.64.76