Politikalar

KALİTE POLİTİKASI:

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Bölgemizin, Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Borsamızca sunulan hizmetleri, üye memnuniyetini de gözeterek doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda gerçekleştirmek, personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalitemizi daimi hale getirmek için Kalite Yönetim ve Akreditasyon sistemlerini sürekli iyileştirmek güncel tutmak, Borsamızın Temel Kalite Politikasıdır.

 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI;

Kozan Ticaret Borsası olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz. Hizmet kalitesinin, doğrudan çalışanların kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olan borsamız, çalışanlarını seçerken, uygun eğitim, öğretim, beceri ve tecrübe yönünden yetkinliklerini dikkate alarak değerlendirmektedir.
 

  MALİ POLİTİKASI;

Kozan Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere 2000 yılında kurulmuştur.Kozan Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaların mali politikasını oluşturmaktadır.

  BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI;

Kozan Ticaret Borsası güncel ve güvenilir kurumsal verileri karar alma, hizmet süreçlerinde etkin kullanma ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, verimlilik, gizlilik, erişilebilirlik, güvenlik ilkelerini dikkate almak, teknolojiyi yakından izlemek, günümüz ihtiyaçlarına mevcut süreçlerin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak politikamızdır.

 ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI;

Üyelerine her zaman kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi prensip edinmiş olan Kozan Ticaret Borsası; bünyesinde bulundurduğu her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi; karar alma süreçlerinde, doğru ve etkin bir şekilde kullanarak, hizmetin sürekliliğini ve bilginin güvenliğini sağlamak amacıyla; konusunda uzman personel istihdam etmeyi, profesyonel danışmanlardan hizmet almayı, sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilere yatırım yapmayı ve güncel teknolojiyi üyelerine hizmet sunumunda kullanmayı Kozan Ticaret Borsası Üye İlişkileri Politikası olarak belirlemiştir.

Güvenirlik: Borsa üye sicil ve tescil bilgilerinin korunmasını, istatistiki bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

Şeffaflık ve tarafsızlık: Borsa üyeleri; talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istediklerine her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır. Borsa tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

Çözüm odaklı olmak ; Üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Borsaya ve ilimize ait sorunlarını çözerken; çözüm odaklı ,hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

Gizlilik: Borsa’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.

Güncellik : Borsa üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini ,mali bilgileri ,istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

Farklılık Oluşturmak : Diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.

Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak : Borsa, topluma faydalı olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.

  HABERLEŞME POLİTİKASI;

Kozan Ticaret Borsası, misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları, yaşanılan gelişmeleri, üyeleri, paydaş kuruluşları ve kamuoyu ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerle, en hızlı ve etkin şekilde en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak paylaşır. Paydaşlar, Üyeler ve Kamuoyunun birbirleriyle haberleşmesinde köprü vazifesini üstlenir. Borsa üyelerinin sektörlerinde gelişimine katkıda bulunacak bilgileri, takip eder, düzenler ve paylaşır. Bu unsurlar Kozan Ticaret Borsası’nın temel haberleşme politikasıdır.

 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI;

Günlük kişisel, ticari ve kurumsal hayatlarda bilgi teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılmakta ve her geçen gün daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır.Günümüzde her kurumun ve kuruluşun bir bilgi işlem sistemi mevcuttur ve kurumsal işlemler bu sistem içerisinde yürütülmektedir. İşlem hızı gerekliliği ve hizmet alan kişi ve kurumların memnuniyeti buna bağlıdır. Bu durum hizmetin verildiği bilgi işlem sisteminin güvenli , verimli ve riskli durumlarda acil tedbirleri kullanabilme kabiliyetini hayati önem seviyesine getirir ki, bu da kurumların bu konuda kendi ihtiyaç ve önceliklerine cevap verecek politika üretmesini ve bunu sürekli işler halde tutmasını gerektirir. Uygunsuz ve standart dışı kullanımlar Odamızı virüs saldırılarına, ağ sistemlerinin çökmesine, dolayısı ile verilmekte olan hizmetlerin aksamasına sebep olabilir ve bunlar yasal sorumluluklar ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir.Tüm çalışanlarımızı bağlayacak olan bu politikanın unsurları Odamızın ihtiyaç ve önceliklerine göre belirtilmiştir.

İLETİŞİM POLİTİKASI
 

Borsamızın paydaşlarıyla birliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

  • Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar.
  • Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikâyet sistemi gibi kanallarla üye ve ilçe ihtiyaçlarını tespit eder.
  • Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynar.
  • Üyelerinin, karar alıcılara ulaşabilmeleri için ortam hazırlar.
  • Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.
1 18 303082 3.233.232.160