Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Bölgemizin ve Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Borsamızca sunulan hizmetleri, üye memnuniyetini gözeterek doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda gerçekleştirmek, personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, Borsamızın temel politikasıdır.
 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

· Güvenilirlik

· Eşitlik

· Çağdaşlık

· Üye Odaklılık

· Katılımcılık

· Hızlı ve Nitelikli Hizmet

· Paylaşım

· Etkinlik

· Verimlilik

· Sürekli Gelişim

· İşbirliğine Açıklık

· Uzmanlık

· Hesap Verilebilirlik

· Farklılık Oluşturmak

1 62 127194 18.210.22.132