Vizyon, Misyon ve Kalite Politikamız

VİZYONUMUZ;

Üyelerimizin Katkısı ile;

Bölgenin tarımsal alt yapısının geliştirilmesine verdiğimiz destekle;

Bölgeye has tarımsal değerlerin ulusal/uluslararası platformlarda markalaşmasını sağlayacak çalışmalarımızla,

Girişimcilik, markalaşma güven temellerinde örnek ve saygın borsa olmak.

MİSYONUMUZ;

Kozandaki tarımsal ürün üreticilerine yüksek katma değerli ürün üretiminde etkin projeler ile öncülük etmek, hak ve menfaatlerini korumak, yeni yatırım imkanları geliştirilmesini sağlayarak, bölgenin tarımsal kalkınması başta olmak üzere toplam rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Bölgemizin, Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Borsamızca sunulan hizmetleri, üye memnuniyetini de gözeterek doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda gerçekleştirmek, personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalitemizi daimi hale getirmek için Kalite Yönetim ve Akreditasyon sistemlerini sürekli iyileştirmek güncel tutmak, Borsamızın Temel Kalite Politikasıdır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ;

· Güvenilirlik

· Eşitlik

· Çağdaşlık

· Üye Odaklılık

· Katılımcılık

· Hızlı ve Nitelikli Hizmet

· Paylaşım

· Etkinlik

· Verimlilik

· Sürekli Gelişim

· İşbirliğine Açıklık

· Uzmanlık

· Hesap Verilebilirlik

· Farklılık Oluşturmak

 

1 25 303089 3.233.232.160