Kayıt, Aidat ve Diğer Ücretler

DERECESİ           KAYIT ÜCRETİ              AİDAT ÜCRETİ

Birinci Derece            1.000,00-TL                       550,00--TL

İkinci Derece               950,00-TL                         540,00-TL

Üçüncü Derece            900,00-TL                         530,00-TL

Dördüncü Derece        850,00-TL                         520,00-TL

Beşinci derece              800,00-TL                          510,00-TL

Altıncı Derece              750,00-TL                          500,00-TL

Yedinci Derece (Yıl içerisinde kurulan yeni firma) 750,00-TL

BORSA TESCİL ÜCRETİ ORANI

Borsa Tescil ücreti malın alım satım değeri üzerinden (müstahsil ve gelirlerini gerçek usulde beyan etmekle zorunlu zirai işletmeler dahil) binde iki (%o,2 ) olmasına, Borsa dışı alım satımların en geç muamele yapıldığı günü takip eden otuz (30) gün içinde tescili yaptırmadığı takdirde tescil ücreti %50 zamlı alınır.

BORSA TESCİL ÜCRETİ TAVANI
5174 sayılı kanunun Borsa alım satım yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda uygulanmak üzere, işlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, 500,00

NOT: TÜM BELGE, TESCİL, AİDAT VE KAİDİYE ÜCRETLERİ  PEŞİN VE NAKİT OLARAK ALINMAKTADIR.

 

BORSA ÜYELERİNE AİT BELGELER TARİFESİ

 

 

SİCİL KAYIT SURETİ

10,00

TL

SANAYİCİ BELGESİ

10,00

TL

FAALİYET BELGESİ

10,00

TL

İMZA ONAY BELGESİ

10,00

TL

SİCİL KAYIT LEVHASI

10,00

TL

MESLEKTEN MEN EDİLMEDİĞİNE DAİR BELGE

10,00

TL

TİCARİ EHLİYET BELGESİ

10,00

TL

TİCARİ İKAMETGÂH BELGESİ

10,00

TL

YERLİ MALI BELGESİ

125,00

TL

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ

10,00

TL

ÜYE KİMLİK

10,00

TL

ALIM-SATIM BEYANNAME SURETİ

10,00

TL

FATURA ONAYI VE TASDİK ETME

20,00

TL

 

ANALİZ ÜCRETLERİ

Hektolitre (Kğ/hl) (NIR)

TAHLİL SONÇLARININ TAMAMI

 

15,00 TL

Gluten (NIR)

Sedim Sayısı (NIR)

Protein (NIR)

Sertlik (NIR)

Rutubet (%) (NIR)

Gluten Yaş

 

Gluten İndex

 

1.Sedim

 

2.Sedim
 

 

DİĞER HİZMET TARİFELERİ

 

 

HAKEM ÜCRETİ

 

 

Her hakem için ihtilaf konusu olan tutarın

%0,5’i

 

Tahkim Hizmetleri Ücreti.

275

TL

Tahkim Masrafları Avansı(Gelen fatura toplamından mahsup edilir.)

500

TL

BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

 

 

Bilirkişi Ücreti (Her bilirkişi için)

200

TL

Bilirkişi Rapor Ücreti

200

TL

EKSPER ÜCRETİ

 

 

Eksper Ücreti(Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.)

275

TL

Eksper Rapor Ücreti

200

TL

Analiz raporları

5

TL

Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler (bir ürün için)

10

TL

Teamüller hakkında istenen belgeler

20

TL

Fatura Sureti Tasdiki

20

TL

Alım Satım Beyannamesi Sureti Tasdiki

10

TL

Borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler

10

TL

Aylık Bülten Bedeli (Üye olmayanlar)

10

TL

Belge Sureti Tasdiki (dosyasına ilişkin)

10

TL

Alım Satım Beyannamesi

10

TL

İhracat Beyannamesi Belge Bedeli

10

TL

Tescil Teyit Bedeli (iletişim gideri olarak) alış tescili borsamızda yapılmayan ve Borsamız Üyesi olanlara (her teyit için)

3

TL

Tescil Teyit Bedeli (iletişim gideri olarak) alış tescili borsamızda yapılmayan ve Borsamız Üyesi olmayanlara (ihracatçılar için )

25

TL

Satış Salonunda satışa arz olan ürünlerin bedelleri üzerinden

% 0,3'İ

1 19 303083 3.233.232.160