Kamu Hizmet Standardı

KOZAN TİCARET BORSASIKAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDAİSTENEN
BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

1

BORSAYA
KAYIT OLMA

GERÇEK KİŞİLER
1. Vergi Levhasının Fotokopisi
2. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Belgesi
3. T.Ticaret Sicil gazetesi
4. Bağlı Bulunduğu Odadan Faaliyet Belgesi
5. Noter Tasdikli İmza Sirküleri
6. İkametgâh İlmühaberi
7. 3 adet Vesikalık Fotoğraf
8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işleminin bulunduğunu belgelendirilmek (müstahsil makbuzu, borsaca tescil edilmiş alış fatura vb. gibi) ve tescil edilmeye hazır belgelerin borsaya gelmesi
10.Vergi Dairesinden Zirai Ürün alım satım yaptığına veya yapacağına dair tutanak vb. gibi resmi belge
11.Zirai ürün alım satımına uygun İşyeri, depo vb. gibi yerlerin kira olması durumunda en az bir (1) yıllık Noterden Kira sözleşmesi
TÜZEL KİŞİLİKLER
1. Vergi Levhasının Fotokopisi
2. Kuruluşa ait T.ticaret Sicil Gazetesi
3. Değişikliklere ait T.ticaret sicil Gazetesi
4. Bağlı Bulunduğu Odadan faaliyet Belgesi
5. İmzaya yetkililerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
6. İmzaya Yetkililerim Nüfus Cüzdan Fotokopileri
7. İmzaya Yetkililerin İkametgâh Adresleri
8. Şirket Ortaklarının Nüfus Cüzdan Fotokopileri
9. İmzaya Yetkilerinin 3 Adet Vesikalık Fotoğrafları
10.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işleminin bulunduğunu belgelendirilmek (müstahsil makbuzu, borsaca tescil edilmiş alış fatura vb. gibi) ve tescil edilmeye hazır belgelerin borsaya gelmesi
11.Vergi Dairesinden Zirai Ürün alım satım yaptığına veya yapacağına dair tutanak vb. gibi resmi belge
12.Zirai ürün alım satımına uygun İşyeri, depo vb. gibi yerlerin kira olması durumunda en az üç (1) yıllık Noterden Kira sözleşmesi

(Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel kişinin kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelendikten sonra tespit raporu düzenlenir. Tespit raporu ve kayıt beyannamesi ile yönetim kuruluna sunulur.)
Kayıt için müracaat edilen tarihi takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı
(1–7 gün)

Yönetim Kurulunun Kayıt İçin belirleyeceği dereceye göre

KAYIT VE AİDAT ÜCRETLERİ

1. DERECE 360-TL
2. DERECE 340-TL
3. DERECE 320-TL
4. DERECE 300-TL
5. DERECE 280-TL
6. DERECE 260-TL

2

KANTAR TARTIM

 

Araç kantara çıktığında
En geç 1 dakika

Tartım ücreti 6-TL
(Tüm araçlar için)

3

SALON SATIŞI

YOK

   

4

BORSA’YA TABİ
MADDELERİN ALIM VE
SATIMLARININ
TESCİLLERİ

1- Müstahsil alımlarının tescil için Müstahsil Makbuzları (Borsaca istenen şartlarda yeterli teminatın bulunması)
2- Satışların tescili için faturalar

15 Dakika ile 60 Dakika Arasında
(Tescil için Gelen Evrak Adedine Göre değişebilir)

Tescil Ücreti Oranı: %0 2
Tavanı: 260.-TL

5

MEVZUATA UYGUN BELGENİN VERİLMESİ

Üyelerimizin şahsen veya dilekçe ile müracaatında

10 dakika

Belge adeti: 10-TL

6

HUBUBAT
ANALİZLERİ

 

test için makineye numune katıldıktan sonra 1 dakika

10-TL

7

BORSA’DAN
KAYIT SİLDİRME

1- Dilekçe
2- Vergi Dairesinden İşyeri Kapama Tutanağı.
3- Ticaret Sicil’den kayıt kapama belgesi

Kayıt Silme için yapılan müracaat tarihini
Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısı

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda İlk müracaat yerine müracaat edilmesi, sonuç alınmaması durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri:

Kayıt İçin:
Murat HALAMAN
Unvanı: Muamelat Memuru
Tel:0 322 516 61 46
Faks: 0 322 516 61 47
e-mail
mhalaman@hotmail.com
Adres: Kozan Ticaret Borsası
Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi No. 352/A Kozan/Adana

Abdullah KILINÇ
Unvanı: Genel Sekreter
Tel: 0322 516 61 46
e-mail iletisim@kozantb.org

Tescil İçin:
Cengiz ATÇIOĞLU
Unvanı: Tescil Memuru
Tel: 0 322 516 61 46
e-mail tescil@kozantb.org

Muhasebe için:
Harun ÇETİN
Unvanı: Muhasebe Memuru
Tel: 0 322 516 61 46
e-mail muhasebe@kozantb.org

1 80 299981 44.222.64.76