İNSAN KAYNAKLARI
 • Birim amirlerinin talepleri ve Genel Sekreter/Yönetimin talimatı/onayı doğrultusunda personel alımı için gerekli çalışmaları yapmak.
 • İş başvuranlarını kabul etmek ve değerlendirilmek üzere Genel Sekreterliğe sunmak.
 • Yönetim Kurulu tarafından işe alınmasına karar verilenlerin işe alım işlemlerini yapmak.
 • İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programı uygulamak ve temel çalışma materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Personel maaş bordrolarını mevzuat dahilinde hazırlamak.
 • Personel ikramiye bordrolarını mevzuat dahilinde hazırlamak.
 • Personel maaş, ikramiye, fazla mesai ve diğer ücretlerin ödenmesini sağlamak.
 • TOBB Emekli Sandığına Aylık Prim Hizmet Bildirimlerini yapmak.
 • TOBB Emekli Sandığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna İşsizlik Sigortası Bildirimlerini yapmak ve ödenmesini sağlamak.
 • Personelin izin sürelerini takip etmek, birim amirinin ve Genel Sekreterin onayı ile izin taleplerini kabul etmek.
 • İşten ayrılan personelin işten çıkış işlemlerini yapmak. Mevzuat dahilinde hakedişlerini hesaplamak ve Genel Sekreter/Yönetime sunmak ve ödenmesini sağlamak.
 • Mevcut personel niceliği ve niteliği göz önüne alınarak geleceğe yönelik personel planlaması yapmak (Birim amirlerinin görüşü ve Genel Sekreter/Yönetim talimatı/onayı ile)
 • Personel motivasyon ve verimliliğini artırıcı faaliyetleri belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Personelin yaptığı işlerin değerlendirilebilmesi için performans değerleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personel ödül / ceza uygulamalarını Genel Sekreter/Yönetim talimatı doğrultusunda yerine getirmek.
 • İnsan Kaynakları Politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlamak.
 • Personelin kariyer gelişimini ve planlarını yapmak, Genel Sekreterliğe-Yönetime sunmak ve uygulanması sağlamak.
 • Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Çözüm masasına gelen her türlü sorun, şikayet ve önerilerin çözümü için gerekli aksiyonları almak.
 • Yönetim kurulunun ya da genel sekreterin vereceği diğer işleri yapmak.

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

1 93 299994 44.222.64.76