PROJE HAZIRLAMA VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERDİK [2.08.2019]

Kozan Ticaret Borsası olarak Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi verdik. Borsamızın Akademik Danışmanı PROF. DR. Selçuk ÇOLAK’ ın sunumuyla gerçekleşen eğitime ilgili personellerimiz ve konuyla yakından ilgilenen üyelerimizin katılımının yanı sıra, Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih AYDIN, Kozan Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ahmet KORKUT ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Taner KAVUKLU’ da katıldı. Eğitim sonrası Kozan için uygulanabilecek projeler hakkında fikir alış verişi yaptık. Özellikle bugün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi konusunda Kozan için öncelikle tarımsal amaçlı yapılabilecek projeler konuşuldu. Bu konuyla ilgili katma değeri düşük tarımsal ürünlere katma değer kazandıracak projeler ön plana cıktı. Sohbet havasında geçen eğitim ve fikir alış verişinin Kozan’ımız için faydalı olması temennileriyle toplantı sona erdi.