HİZMET FAALİYETLERİMİZ ÇKA DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK [21.09.2017]

Hizmet Faaliyetlerimiz ÇKA Desteği ile Yürütülecek

Günümüzde kuruluşlar, farklı beklentileri gözeterek yönetim sistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi birbirinden bağımsız çalıştırmak yerine birlikte yönetmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2017 yılı 4. Dönem Teknik Destek Programından Kurumumuz tarafından hazırlanan projemizin genel amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak ile ilgilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması ayrıca bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasını amaçlayan projemiz kapsamında alınacak olan eğitim konuları Kozan Ticaret Borsasının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli Yönetim Sistemleri konularını kapsamaktadır.

Başkan Mehmet YAĞAN Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programından kazanılan projeye dair şu ifadeleri kullandı.

"Yönetim Sistemleri kurum/kuruluşların tüm yönetim organizasyonlarının belirli planlar çerçevesinde ve şahıslara bağlı olmadan yürütülebilmesi için gerekli tüm çalışmaları kapsayan sistemlerdir. Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olmaktadır.”

Kozan Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/borsa Akreditasyon Sisteminin sürekliliğinin sağlanması, çalışanların ve Yönetim Kurulunun yönetim sistemleri konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması, üye memnuniyetinin en üst düzeyde tutulabilmesi adına Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin alınması ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim Sistemleri, her hangi bir kişiye, sorumluya, ekibe bağlı olarak yürütülmeyen sistemler olup tüm kurumu ilgilendiren, çalışanlarının bağlılığının ön planda olduğu ve önemli başarı kriterleri arasında yer alan sistemlerdir. Alınacak bu eğitimler gelişmemize destek sağlayacak unsurlar arasındadır.

Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programından kazanılan bu projemizle Türkiye de bulunan tüm oda/borsalara örnek teşekkül yapısı ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir kurum olarak uzun vadeli vizyonumuza da katkı sağlaması planlanmıştır.