VERGİ KAYITLARINI ve ASKI DURUMUNU KONTROLE DAVET [26.08.2022]
İ L A N
KOZAN TİCARET BORSASI
VERGİ KAYITLARINI ve ASKI DURUMUNU KONTROLE DAVET
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. Maddesi ve Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Ekim - Kasım 2022 ayları içerisinde yapılacak olan Borsamız Organ seçimleri ile ilgili olarak, Borsa Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meclis üyesi olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

5174 Sayılı Kanunun 32.nci maddesi gereğince adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin üyeliği askıya alınmıştır. Üyeliği askıda bulunan üyelerimizin seçime katılabilmeleri için alım-satım evraklarını ibraz etmeleri ve aidat barçalarının tamamını ödeyerek askı listesinden çıkmaları halinde mümkün olacaktır.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Borsa kayıtları, ilan tarihinden itibaren 5 iş günü boyunca hafta içi her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında incelemeye açık tutulacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların vergi dairesinden alınmış vergi mükellefiyetlerini gösteren bir evrak ile birlikte firma yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Anılan süre içerisinde, Kanunun bu amir hükmünü yerine getirmeyen ve vergi mükellefiyeti kayıtlarını kontrol etmeyen üyelerimizin Borsa kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
Önemle Duyurulur

KOZAN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI